Årsmøte og kurs i Kvistgjengerforeningen

Årsmøte og kurs i Norsk Kvistgjengerforening

8 - 10 mai 2020, Smedsgården Hotell

Alfarvegen 391, Nesbyen (6 km nordenfor)

 

Vi har med oss Brit Drageset

 

Fredag 8. mai

 

Rundstykke og kaffe/te serveres fra kl. 16

 

1700 – 1900 Orientering om PSI-spor. (Spor av en konsentrert tanke. Kort repetisjon av informasjon fra forrige årsmøte. Andre forhold og sideeffekter som er oppdaget etterpå. Praktisk øving i små grupper. Gaute Hadland m.fl.

 

1900 Middag. Etter middag - samvær, kanskje et par tema?

 

Lørdag 9. mai

1000 – 1300 Følelsesbearbeiding (The Emotion Code) ved Brit Drageset.

En kort innledning om energiteknikker generelt.

Litt om muskeltesting; en metode for å teste og finne riktig svar.

Introduksjon til følelsesbearbeiding før vi arbeider i grupper med å teste og fjerne blokkeringer.

Pause ca. 11.30

 

 

1300 - 1400 Lunch

 

1400 – 1545 Enkel bruk av søkevinkler ved Nils Kåre Sunde.

Veiledning i å finne gode og dårlige plasser i hus og leiligheter.

Kartpendling.

Praktisk øvelse for alle i teknikkene.

 

1545 - 1630 Kaffepause.

16.30-17.15 Lysbildeforedrag om sjamanismen i Sibir ved Sissel A. Fuhre

17.30- 1900 Årsmøte med standard agenda fastsatt i lovene. Se neste side

 

1900 Middag

Etter middagen – samvær og fritt ord.

 

Søndag 10. mai

 

 

1000 – 1230 Oppfølging og vurdering av temaene PSI-spor og følelsesbearbeiding.

Vurdering og oppsummering

1230 - 1300 Betaling og utsjekking

 

1300 Lunch

 

 

 

 

 

Standard agenda for årsmøtet fastsatt i lovene.

Merk: Alle som er foreslått til verv er forespurt på forhånd.

Merk at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet i post 10 må være styret i hende innen 1 februar.

 1. Valg av ordstyrer

 2. Valg av referent

 3. Valg av tellekorps på to personer.

 4. Valg av protokollunderskrivere

 5. Godkjenning av innkallingen.

 6. Godkjenning av saksliste og forretningsordning.

 7. Gjennomgang av styrets årsberetning.

 8. Gjennomgang av styrets regnskap for siste år.

 9. Godkjenning av budsjettforslag for kommende år.

 10. Behandle innkomne forslag.

 11. Valg i henhold til para 6 i lovene og varamann til styret

 12. Valg av valgkomite på to personer.

 13. Valg av revisor

 14. Fremlegging av styrets forslag til aktiviteter og annet i inneværende år.

 15. Andre saker (som ikke kan stemmes over)

 

Konferanseopphold Hotell Smedsgården.

 

Prisen inkluderer pr døgn: Lunsj, middag og overnatting med frokost. Snacks om ettermiddagen og kaffe hele dagen.

 

Rundstykke og kaffe ved ankomst fredag fra kl. 1600

 

Prisene på de ulike alternativene vil da være slik:

 

Hele oppholdet, fredag - søndag (pr. person): I Enkeltrom kr. 2170

I Dobbeltrom kr. 1870

Lørdag formiddag –søndag (pr. person): I Enkeltrom kr. 1630

I Dobbeltrom kr. 1370

 

Vil noen delta uten å overnatte, så kan det ordnes. Kontakt oss.

 

NB! Kursavgiften til Norsk Kvistgjengerforening, kr. 800, kommer i tillegg. (Ingen kostnad for fredagskvelden)

 

Meld fra om du har spesielle ønsker ifb.m. mat (intoleranser o.l.)

 

Påmelding: Vi ønsker påmelding innen 20. april. Sendes til Kjell Arne Drag epost: kjelarnd@online.no tlf: 32 72 18 66/917 78 298. (Bestemmer du deg for å komme etter dette tidspunkt, kom gjerne, men meld fra til/sjekk med Kjell Arne).

Rombestilling og kursplass bestilles sammen hos Kjell Arne.

Vi ønsker depositum på kr. 800.- som betales ved påmelding. Husk å angi hvem som sender pengene ved betaling. Ved avmelding før 1 mai, vil en få dette beløpet tilbakebetalt. Ved avmelding etter denne dato vil en ikke kunne regne med å få beløpet tilbake. Dette blir en sak med hotellet.

 

Foreningens kontonummer: 1503.62.78258 Vippsnr: 21212

Detaljer

Dato fredag 08. mai 2020
søndag 10. mai 2020
Kalender Samlinger og kurs

Sted

Navn Smedsgården Hotell
Adresse
Alfarvegen 391
3540 NESBYEN
Kjøreinstruks