Navn Rolle Telefon
Sissel Astrid Fuhre Redaktør 415 54 163
Gaute Hadland Leder 977 55 034
Kjell Arne Drag Sekretær 917 78 298
Christian H. Kjellberg Kasserer 97 79 50 25
Nils Kåre Sunde Materialforvalter 906 96 330
Trond Jacobsen Varamedlem 918 32 726