Litt om bruk av ønskekvist

Litt om bruk av ønskekvist

Hovedområdet for foreningen er bruk av ønskekvist, søkevinkler, pendel, eller lignende, for å søke fram energier eller kraftfelt. Dette er mest aktuelt der i dag kjente fysiske instrumenter ikke kan brukes.

Les mer
Forholdet til moderne vitenskap

Forholdet til moderne vitenskap

Hvordan passer bruk av ønskekvist/søkevinkler og jordstråler inn i moderne naturvitenskap? Hvordan oppfatter moderne vitenskap observerte naturfenomener?

Les mer