VEILEDNING I BRUK AV SØKEVINKLER.

 

Vi lager søkevinkler av metall-tråd som er bøyd i vinkel og satt inn i en metallhylse.

Hold fast i hylsene slik at vinkelene kan svinge fritt frem og tilbake, fig.1.       

Pass på slik at ikke vinklene henger fast på pekefingrene, fig 2.                    

Hold vinklene foran kroppen i bredde med skuldrene, litt hellende nedover, fig.3

Rett så opp vinklene slik at de ligger såvidt under vannrett stilling.

Nå beveger de seg lett fra side til side, fig. 4.                                                   

Nå må du stille deg inn på, hva som er ja og nei for deg!

Still spørsmålet: hva er ja for meg? og beveg deg litt fremover.

Den veien vinklene svinger vil være ja, da vil det motsatte være nei, se fig. 5 og 6.                                                                                                                                                                  


Hold så fast på dette fremover.

Så kan du prøve å gå over en vannåre. Still deg inn på at når dine bein treffer vannåren, da skal du få et utslag. Du kan bestemme deg for at vinklene skal svinge og vise hvilken vei vannåren går. Det er viktig at du går sakte og søkende, ikke bare raser av gårde. (heller ikke for sakte selvsagt).


Når du så kommer i gang er det mange muligheter for bruk av søkevinklene. Du kan lage en målestokk i f. eks %, altså få svar på hvor mye % livskraft er det i vann, matvarer, medisiner mm. Tåler du maten?

Alt i universet kan måles i svigninger (hertz) pr. sekund.

Du må derfor stille seg inn på svigningen til det du vil jobbe med. Tenk på en radio, for å velge kanal må du stille inn søkeren for å finne ønsket program. Du må fokusere din tanke (søker) på det du vil søke etter og så kjenne med kroppen etter den spesielle svigning som er der. Dette krever øvelse og viktig her er at du ikke bare tenker. Barn og kvinner har ofte lettere for det med å føle.

Etter at du har kjent og følt det du søker etter, kan du bruke hodet til å analysere resultatet.

Hvis du opplever at søke- vinklene bare svirrer rundt og rundt er det sannsynligvis fordi du ikke fokuserer nok, stiller deg inn på en ting av gangen.

Det er også viktig at du ikke overdriver søkingen, søker på alt mulig og hele tiden.

Et godt råd på veien er å stille tre spørsmål før du går i gang:

-         kan jeg gjøre dette?

-         får jeg lov til dette?

-         er jeg klar til dette?

Hvis du får ja på alle 3 spørsmål er det bare å sette i gang, hvis ikke er du ikke klar for dette.

Erfaring viser at dette er veldig viktig, nemlig å vise respekt for at ikke alt kan undersøkes hele tiden, det er ikke alt som passer seg selv om du så gjerne vil.

Det med å søke på personlige saker og for økonomisk vinning skal du også være forsiktig med.

Tilslutt kan det nevnes litt av det som er mulig å søke etter:

jordstråling,mineraler, leylinjer, Psi spor,vannbrønner(beliggen- het, kvalitet, dybde og mengde), aura, chakra, sykdommer, bortkommede mennesker og dyr mm.

Mangler du søkevinkler?
Se denne 
linken til en engelsk side som beskriver hvordan en kan lage et par søkevinkler av en kleshenger (den som er laget av ståltråd). Den korte enden kan en tre en tom hylse fra en BIC-kulepenn etter at blekkholderen inni er tatt ut. Da er det lettere å holde den uten å hindre at den svinger.

Link:  http://tomgraves.org/dwk02intro


Lykke til!

Vennlig hilsen


Norsk Kvistgjengerforening.