Kontakter for undersøkelser

Følgende personer kan gjøre oppmåling av belastende energier, og kanskje komme med råd om hva en kan gjøre for å forbedre situasjonen.
Merk at Kvistgjengerforeningen ikke på noen måte står ansvarlig for hva medlemmene gjør i slike situasjoner. Kvistgjengerforeningen har heller ingen omforente metoder som medlemmene må bruke, selv om foreningen kan ha meninger om hva som virker bedre og hva det er dårlig erfaring med. Se i den forbindelse annen informasjon på denne siden.

 

Liste: