Kontakter for undersøkelser

Vi har dessverre for tiden ikke noen fastsatt liste over personer som kan kontaktes. Ved behov for hjelp anbefaler vi kontakt til foreningen eller til noen i styret, så vil vi prøve å hjelpe.

Det letter den videre behandling hvis vi får opplysninger om bosted, adresse, og telefonnummer for videre kontakt.

 

Merk at Kvistgjengerforeningen ikke på noen måte står ansvarlig for hva medlemmene gjør i slike situasjoner. Kvistgjengerforeningen har heller ingen omforente metoder som medlemmene må bruke, selv om foreningen kan ha meninger om hva som virker bedre og hva det er dårlig erfaring med. Se i den forbindelse annen informasjon på denne siden.

 

Liste: