Kalender

Mai 2019


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Årsmøte og kurs i Kvistgjengerforeningen 2019
25
Årsmøte og kurs i Kvistgjengerforeningen 2019
26
Årsmøte og kurs i Kvistgjengerforeningen 2019
27
28
29
30
31
1
2

Årsmøte og kurs i Kvistgjengerforeningen 2019 – 24. mai 2019 - 26. mai 2019

Tid: 15:00 – 12:30
Sted: Smedsgården Hotell
Beskrivelse: <p class="western" align="center" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm"> <font size="6" style="font-size: 22pt"><b>Årsmøte og kurs i Norsk Kvistgjengerforening</b></font></p> <p class="western" align="center" style="margin-right: 0.04cm; margin-bottom: 0cm"> <font size="6" style="font-size: 22pt"><b>24 - 26 mai 2019, </b></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="5" style="font-size: 20pt"><b>Smedsgården Hotell</b></font></font></p> <p class="western" align="center" style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-variant: normal"><font color="#222222"><font face="arial, sans-serif"><font size="4" style="font-size: 16pt"><span style="letter-spacing: normal"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Alfarvegen 391, Nesbyen (6 km nordenfor)</span></span></span></font></font></font></span><font size="4" style="font-size: 14pt"><b> </b></font> </p> <p class="western" align="center" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" align="center" style="margin-bottom: 0cm"><font size="4" style="font-size: 14pt"><b>Vi har med oss Agne Olaussen og Trond Jacobsen</b></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font size="4" style="font-size: 16pt"><b>Fredag 24. mai kl 1700 -1900.</b></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Gaute orienterer om H- rutenett og -linjer. (Hartmann-rutenett er et spesialtilfelle i gruppen H-rutenett.)</p><p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> Utdeling av informasjon og øvelser i smågrupper. m.fl.</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1900 Middag. </b>Etter middag - samvær, kanskje et par tema?</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font size="4" style="font-size: 16pt"><b>Lørdag 25. mai kl 1000.</b></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm"><b>1000</b> Agne Olauson viser video og informerer om PSI-sporet.</p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#171513"><font face="BookAntiqua, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> Psispor er spor av en konsentrert tanke. Nar du for eksempel leter etter ting ved</font></font></font></p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#171513"><font face="BookAntiqua, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"> hjelp av sokeredskap, folger du et psispor.</font></font></font></p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm"><b>1100</b> <span style="font-weight: normal">Praktiske øvelser med PSI-spor</span></p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm"><b>1200</b><span style="font-weight: normal"> Nils Kåre Sunde. Demonstrasjon av hvordan auraen påvirkes av smykker m. m.Testing i </span> </p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-weight: normal">grupper</span></p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1300 - 1400 Lunch</b></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1400 – 1545 </b><span style="font-weight: normal">Foredrag ved Trond Jacobsen «Virkelighet» </span><font color="#171513"><font face="BookAntiqua, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><span style="font-weight: normal">Tenk deg alt sansene vare IKKE oppdager, men som er del av den </span></font></font></font><font color="#171513"><font face="BookAntiqua, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt">virkelige verden rundt oss.</font></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1545 - 1630</b> Kaffepause.</p> <p class="western" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"><span style="font-style: normal"><b>16.30-18.30</b></span><span style="font-style: normal"> Lysbildekåseri ved Agne Olauson «Troligt eller otroligt»</span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1900 Jubileumsmiddag </b><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">med jubileumsprogram</span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Etter middagen – samvær og fritt ord.</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font size="4" style="font-size: 16pt"><b>Søndag 26. mai kl 1000</b></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1000</b> Åpent forum; spørsmål, diskusjon og erfaringer</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1130 - 1300 </b> <font size="4" style="font-size: 14pt"><i><b>Årsmøte med standard agenda fastsatt i lovene. Se neste side</b></i></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1300</b> utsjekking</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>1330 Lunch</b></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><b>Avreise</b></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><i style="font-size: 14pt;"><b>Standard agenda for årsmøtet fastsatt i lovene.</b></i><br></p> <p class="western" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><i><b>Merk</b></i></font><font color="#000000"><i>: Alle som er foreslått til verv er forespurt på forhånd.</i></font></p> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"><i>Merk at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet i post 10 må være styret i hende innen 1 februar.</i></p> <ol> <li> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0cm"><i>Valg av ordstyrer</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Valg av referent</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Valg av tellekorps på to personer.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Valg av protokollunderskrivere</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Godkjenning av innkallingen.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Godkjenning av saksliste og forretningsordning.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Gjennomgang av styrets årsberetning.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Gjennomgang av styrets regnskap for siste år.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Godkjenning av budsjettforslag for kommende år.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Behandle innkomne forslag.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Valg i henhold til para 6 i lovene og varamann til styret</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Valg av valgkomite på to personer.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Valg av revisor</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0cm"><i>Fremlegging av styrets forslag til aktiviteter og annet i inneværende år.</i></p> </li><li> <p style="margin-bottom: 0.49cm"><i>Andre saker (som ikke kan stemmes over)</i></p> </li></ol> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font size="4" style="font-size: 14pt"><b>Konferanseopphold Hotell Smedsgården, priser.</b></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-left: 5.08cm; text-indent: -5.08cm; margin-bottom: 0cm"> Prisen inkluderer pr døgn: Lunsj, middag og overnatting med frokost. Snacks om ettermiddagen og kaffe hele dagen.</p> <p class="western" style="margin-left: 5.08cm; text-indent: -5.08cm; margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-left: 5.08cm; text-indent: -5.08cm; margin-bottom: 0cm"> Rundstykke og kaffe ved ankomst fredag fra kl. 1600<br> <br> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Prisene på de ulike alternativene vil da være slik:</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Hele oppholdet, fredag - søndag (pr. person): I Enkeltrom kr. 2065</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> I Dobbeltrom kr. 1765</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Lørdag formiddag –søndag:<font color="#3366ff"> I </font>Enkeltrom kr. 1570</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> I Dobbeltrom kr. 1320</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Vil noen delta uten å overnatte, så kan det ordnes. Kontakt oss.</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font face="Arial, sans-serif">NB! Kursavgiften til Norsk Kvistgjengerforening, kr. 800, kommer i tillegg. (Ingen kostnad for fredagskvelden)</font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font face="Arial, sans-serif">Meld fra om du har spesielle ønsker ifb.m. mat (intoleranser o.l.)</font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><b>Påmelding: </b></font><font color="#000000">Vi ønsker påmelding innen 1</font><font color="#000000"><b>. mai.</b></font><font color="#000000"> Sendes til Tove Johannessen epost: </font><font color="#000080"><span lang="zxx"><u><font color="#000000"><a class="western" href="mailto:kari.kjellberg@gmail.com">t</a>ove.johannessen@hotmail.com</font></u></span></font><font color="#000000"> tlf: 415 69 105. (Bestemmer du deg for å komme etter dette tidspunkt, kom gjerne, men meld fra til/sjekk med Tove).</font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Rombestilling og kursplass bestilles sammen hos Tove.</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Vi ønsker depositum på kr. 800.- som betales ved påmelding. Ved avmelding før 7 mai, vil en få dette beløpet tilbakebetalt. Ved avmelding etter denne dato vil en ikke kunne regne med å få beløpet tilbake. Dette blir en sak med hotellet.</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#171513"><font face="BookAntiqua, serif"><font size="2" style="font-size: 9pt">Foreningens kontonummer: 1503.62.78258</font></font></font></p> <p class="western" align="left" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#171513"><font face="BookAntiqua, serif"><font size="2" style="font-size: 9pt">Vippsnr: </font></font></font><font color="#171513"><font face="BookAntiqua, serif"><font size="2" style="font-size: 9pt">21212</font></font></font></p>