Litt om bruk av ønskekvist

Litt om bruk av ønskekvist

Publisert av Gaute Hadland den 28.05.16. Oppdatert 29.02.20.

Hovedområdet for foreningen er bruk av ønskekvist, søkevinkler, pendel, eller lignende, for å søke fram energier eller kraftfelt. Dette er mest aktuelt der i dag kjente fysiske instrumenter ikke kan brukes.

Det kan dreie seg om forskjellige former for jordstråler, vannårer, aura, kabler i bakken, rør i bakken og lignende. En vil også kunne søke ting som er blitt borte, eksempelvis nøkler, personer i snøskred. Eller en kan søke svar på spørsmål som har et ja eller nei svar. Noen bruker kroppslige reaksjoner som indikasjon, i stedet for utslag på pendel eller søkevinkler. Metoden kan også brukes for å finne kjente energier eller felter, eksempelvis elektromagnetiske felter. Men dette er vanligvis ikke aktuelt fordi vi har bedre instrument til dette.

Vi kaller søking med slike hjelpemidler for Intuitiv søkemetode. Vi mener at det er kroppen som egentlig måler og som vet svaret på det vi spør om. Ønskekvist, søkevinkler eller pendel brukes da bare som indikatormetode for å vise svaret til oss. Den er viseren på et instrument om en vil. Kroppen i denne sammenheng er å forstå som den intuitive delen av oss, eller underbevisstheten. Når vi søker etter noe, så må intuisjonen vår aktiviseres. Derfor kaller vi dette ”intuitive søkemetoder” som et samlende begrep.

Vi mener at det ikke er noen ytre krefter som virker på søkevinklene, det er underbevisstheten/intuisjonen vår som vrir på hendene uten at vi merker det, slik at det blir utslag.

Hemmeligheten ved å få dette til er i hovedsak å slippe underbevisstheten og intuisjonen til. Noen får dette til spontant, mens andre må trene. De fleste kan lære dette.