Jordstråler og skjerming

Jordstråler og skjerming

Publisert av Gaute Hadland den 30.05.16. Oppdatert 27.02.20.

Hvordan forholder vi oss til jordstråler? Skjerming?

 

Har en plager av stråling er det naturlig å ønske å kunne skjerme seg mot den.

Hvordan arter plager seg? Typiske plager kan være: Vondt i forskjellige deler av kroppen, kalde føtter, vondt i hodet, osv. Det er lurt å sjekke om plagene endrer seg når en sover eller oppholder seg andre steder. Får en vondt i skulderen når en ser på TV om kvelden, flytt stolen! Forandrer plagen seg? Har du vondt i ryggen når du står opp bare når du sover hjemme? Slik kan en få etablert en berettiget mistanke om at en blir plaget av jordstråling.

 

Det finnes et stort antall forskjellige metoder som blir solgt og anbefalt med den største overbevisning. Felles for mange løsninger er at de ikke virker, eller virker bare en kort stund. Noen må ”lades ut” ganske så ofte, og virker da en ny kortere periode.

Dan Mattsson (svensk) har skrevet en god bok om jordstråling der han trekker fram noen tvilsomme skjerminger som selges. Eks. En plate med en diode og en motstand som ikke er koblet sammen. Et annet produkt består av to sammenlimte huntonittplater, ikke noe mer.

 

Nå er skjerming ofte forbundet med nettopp det ordet sier, skjerme, stenge ute, osv. Hvis det er noen form for energi som følger en bane betyr det billedlig sett at den da kanskje skal stoppe og hva skjer med en bekk som vi demmer opp? Jo den renner over om en stund. Det er mye bedre å tenke rensing av skadelige elementer i strålingen. Eksempelvis blir jordstrålene mye verre når de krysser elektriske kabler i bakken, strålen blir forurenset av kabelen. Vannårer blir og ”forurenset” av andre kryssende strålinger og kabler. Kanskje er jordstråler naturens energiflyt, som da kan anta forskjellige former. Kanskje er det energiflyt som er blitt blokkert eller forstyrret av oss mennesker eller noe vi har installert eller rett og slett forstyrret. Da er skjerming gal filosofi, da skal en tenke frigjøring av energiflyt, fjerne stengsler og blokkeringer. Dette mener vi er en mye riktigere tankegang, og er mer i harmoni med tanken om at vi er en del av naturen rundt oss. Dessuten virker dette så mye bedre og holder mye lenger.

 

Det beste er alltid å flytte seg bort fra utsatt område der det er mulig. Hvis barnet sover over en jordstråle, eller et jordstrålekryss, er det alltid best løsning å flytte sengen der det er mulig.

 

Det er ikke alltid mulig å flytte seg utenom stråleutsatt område. Da må en vurdere beskyttelse og det er ikke trivielt. Det er som å gå til legen og få medisin når en er syk, da også får vi medisin som ikke alltid virker, eller som virker men med bieffekter. Men vi går jo likevel til legen når plagen er stor.

 

Nå er det jo ikke så enkelt å lage beskyttelse for noe vi ikke vet hva er. Alle eksperimenterer. Vi vet jo ikke heller hva som egentlig skjer. Har beskyttelsen uheldige sideeffekter på oss eller på strålingen? Vi vet jo ikke om denne strålingen har en hensikt. Noen energier vi finner synes å ha en hensikt, da skal vi helst ikke forsøke å stoppe den.

 

Men det er noen metoder som er bedre enn andre, og som etter vår mening faktisk virker ganske bra. Teorien bak disse går mer mot rensing og/eller ballansering av skadelig energi enn skjerming og stenging.

Det er svært mange som er blitt kvitt plagene sine og fått god nattesøvn etter vellykket ballansering av skadelige energier og fjerning av blokkeringer. Vær litt kritisk med andre ord.

 

Skal en bygge hus og har valgmulighet for plassering av huset på tomten og valg av sted for soverom, er best løsning å prøve å plassere dette på et lite stråleutsatt sted. Det er påfallende mange gamle kirker og bygg som har lagt veggene slik at strålingene går i veggene. Indianerne brukte å sjekke stråling før de etablerte teltleir, i gamle dager bygget de hus der sauene likte å ligge, de liker ikke å ligge på jordstråleutsatt område. Se egen info om plassering av hus.

 

Kvistgjengerforeningen har ingen metode å anbefale.

 

Vi anbefaler imidlertid å kreve prøvetid, hvis det som installeres ikke virker slik som lovet, skal en få heve kjøpet, eventuelt med fratrekk av en avtalt leiesum for perioden en har brukt utstyret. Dette vil fange opp tilfeller der utstyret rett og slett ikke virker, men også de tilfellene der jordstråling ikke var årsaken til plagene.

Det er også rimelig at den som kommer hjem og sjekker om det er jordstråler, skal få en fornuftig kompensasjon for dette, selv om utstyret blir levert tilbake. Hvis en føler avkrevd kostnad er for høy, finn en annen kvistgjenger.

 

Merk at forbedring kan ta litt tid for noen.