VEILEDNING I BRUK AV ØNSKEKVIST:
 
Mest kjent er ønskekvister laget av forskjellige treslag. Vi lager ønskekvister i PVC og Acryl fordi de er mer stabile, lette å ha med seg og mer holdbare enn de laget av tre.
Hold fast rundt endene av ønskekvisten, tommelen på innsiden og de andre fingrene på utsiden. Se fig. 1.
Spenn opp den slik at spissen og der du holder danner en triangel, pass på slik at den verken blir for slapp eller for stram. Hold ønskekvisten horisontalt og klem sammen fingrene så du holder den passe fast. Se fig. 2
Slapp godt av i skuldrene og armene, nå er du klar til å bruke ønskekvisten.
 
Stort sett er det utslag opp, ned og en form for skjelving som er vanlig. Du må finne ut hva som er ja for deg ved å be om å få et ja. Er ja ned så er nei opp.
(eller omvendt) Se fig. 3
Hold så fast på dette fremover.
Hvis du vil finne en vannåre, ber du om at kvisten slår ned når du treffer vånnåren med beina. Ut-slag ned betyr vanligvis da at det er der vannåren starter. Vær veldig nøye med å stille konkrete spørsmål, f.eks er det begynnelsen, midten eller slutten på vannåren. Dess mer konkret du er, dess riktigere svar får du.
Det er viktig at du går sakte, rolig og søkende for å ta inn vannåren. (det gjelder all søking). Alt i universet kan
måles i svingninger pr. sekund (hertz pr. sekund).
Du må derfor stille deg inn på svingningen til det du vil jobbe med. Tenk på en radio, for å velge kanal må du stille inn søkeren for å finne ønsket program. Du må fokusere din tanke (søker) på det du vil søke etter og så kjenne med kroppen etter den spesielle svingningen som er der. Dette krever øvelse, og veldig viktig er det at du ikke bare tenker. Barn og kvinner har ofte lettere for det med å føle.
Etter at du har følt og kjent det du søker etter, kan du bruke hodet til å analysere resultatet.
 
Hvis du opplever at ønskekvisten bare står og skjelver, er det sannsynligvis fordi du ikke fokuserer nok, stiller deg riktig inn, på én ting av gangen. Stiller du deg inn på energi, er det et veldig vidt spørsmål. Spesifiser hva slags energi vil du kjenne!
Det er viktig at du ikke overdriver søkingen, søker på alt mulig hele tiden. Veldig vanlig etter en tid er noe som kalles ”inflasjonsfenomenet”, at du får til gode resultater og tror du får til alt.
 
Et godt råd på veien er å stille tre spørsmål før du går i gang:
  • kan jeg gjøre dette?
  • får jeg lov til dette?
  • er jeg klar til dette?
Hvis du får ja på alle 3 spørsmål er det bare å sette i gang, hvis ikke er du ikke klar for dette.
Erfaring viser at dette er veldig viktig, nemlig å vise respekt for at ikke alt kan undersøkes hele tiden. Det er ikke alt som passer seg, selv om du så gjerne vil.
Det med å søke på personlige saker og for økonomisk vinning skal du også være forsiktig med.
 
Tilslutt kan det nevnes litt av det som er mulig å søke etter:
jordstråling, leylinjer, mineraler, PSI (tanke) spor, vannbrønner (beliggenhet, kvalitet, dybde og mengde), aura, chakra, sykdommer, bortkomne mennesker og dyr mm.
 
 
Lykke til!
 
Vennlig hilsen
Norsk Kvistgjengerforening.