Jordstråler og skjerming 2

Jordstråler og skjerming 2

Publisert av Gaute Hadland den 30.05.16. Oppdatert 27.02.20.

Hvordan forholder vi oss til jordstråler? Skjerming?

 

Har en plager av stråling er det naturlig å ønske å kunne skjerme seg mot den.

Hvordan arter plager seg? Typiske plager kan være: Vondt i forskjellige deler av kroppen, kalde føtter, vondt i hodet, vond rygg, osv. Det er lurt å sjekke om plagene endrer seg når en sover eller oppholder seg andre steder. Får en vondt i skulderen når en ser på TV om kvelden, flytt stolen! Forandrer plagen seg? Har du vondt i ryggen når du står opp bare når du sover hjemme? Barn reagerer ofte på å sove på jordstråler. Slik kan en få etablert en berettiget mistanke om at en blir plaget av jordstråling. Hvis så er tilfelle begynner behovet for å gjøre noe med det å melde seg.

 

Jordstråling og elektromagnetiske felt vet vi kan være meget avgjørende for vår helse.

 

Sengen er det viktigste stedet fordi der er en lenge om gangen og det er der en skal hvile og der skal kroppen regenerere seg.

 

Det beste er alltid å flytte seg bort fra utsatt område der det er mulig. Hvis en sover over en jordstråle, eller et jordstrålekryss, er det alltid best løsning å flytte sengen der det er mulig. Da vil en kvistgjenger være nyttig til å kartlegge strålingsmønsteret og utpeke de beste plassene å være på.

 

Nå er det ikke alltid mulig å flytte seg utenom stråleutsatt område. Da må en vurdere beskyttelse, og det er ikke trivielt.

 

Elektriske og elektromagnetiske felter.

Men noe en kan gjøre er å vurdere, eller få målt, de elektriske og elektromagnetiske felter der en blir plaget. I slike felter ser det ut til at toleransegrensen vår for jordstråler blir redusert. I tillegg ser det ut til at jordstrålene bli forurenset og derved blir mer negative.

Derfor kan det være lurt å redusere slik påvirkning:

  • Ha ikke et surr med ujordet skjøteledning under senga.

  • Ligg absolutt ikke på elektrisk varmeteppe med strømmen tilkoblet. Ha en topolet av/på bryter eller dra ut støpselet i veggen når du legger deg.

  • Elektrisk klokkeradio og klokke tilkoblet 230 volt setter opp et elektromagnetisk felt, ligg helst ikke med en slik tett inn til hodet. 20cm fra en klokkeradio kan det elektromagnetiske feltet være omtrent som på bakken nært en svær høyspent linje (Det er transformatoren inne i apparatet som er synderen og det kan være forskjell mellom apparatene). Feltet reduseres med 4de potens av avstanden, så kan du få fjernet den til en meter eller mer, så begynner det å bli bra.

  • Ha ikke sparepære i nattlampen eller lav-volts lamper med transformator. Transformatoren stråler som klokkeradio.

  • Fjærene i fjærmadrasser blir etter hvert magnetiske og lager et uryddig magnetisk felt som kommer oppå det jordmagnetiske feltet der du skal sove, noen reagerer på det. Vurder madrass uten jern.

  • Hvis du bygger, vær klar over at innfelte lys i tak gir svært sterke elektriske felter og kan medvirke til el-overfølsomhet. Dette er fordi det ikke brukes jordet kabel over himling ved installasjon av slike lys. Installer jordet kontakt til alle uttak, også til lys i tak og vegger, da er det mulig å redusere det elektriske feltet senere hvis det skulle bli nødvendig.

  • Se forening for el-overfølsom/sensitive www.felo.no for mer info.

 

Jordstråler.

Det jo ikke enkelt å forholde seg til noe og lage beskyttelse mot noe vi ikke vet hva er. Alle eksperimenterer og det er ikke så enkelt å se alle konsekvensene av det som blir gjort. Noen ganger finner vi energier som synes å ha en hensikt, da skal vi helst ikke forsøke å stoppe den. Hvis den er plagsom, må en gjøre noe annet.

 

Det finnes et stort antall forskjellige metoder som blir solgt og anbefalt med den største overbevisning. Felles for flere løsninger er at de ikke virker, eller virker bare en kort stund, eller forandrer energimønsteret til noe annet som kanskje kan være negativt. Noen må ”lades ut” ganske så ofte, og virker da en ny kortere periode.

Dan Mattsson (svensk) har skrevet en god bok om jordstråling der han trekker fram noen tvilsomme skjerminger som selges. Eks. En plate med en diode og en motstand som ikke er koblet sammen. Et annet produkt består av to sammenlimte huntonittplater, ikke noe mer, osv.

 

Det er ofte, (nesten alltid) en ”kvistgjenger” som selger slikt ”avskjermingsutstyr”, og han har tro på at det virker, og vil da lett måle at de skadelige jordstråler er borte. Det er dessverre altfor lett for selv erfarne kvistgjengere å la sin overbevisning påvirke måleresultatene.

En metode som kan være aktuell er å la en annen god kvistgjenger som er uavhengig av selgeren også ta oppmåling. Da gjerne en tid etter at ”avskjermingen” er plassert. Kvistgjengeren bør også måle auraen til beboeren på det utsatte stedet før og etter ”avskjermingen”. Auraen vil normalt krympe på stråleutsatt sted.

 

Vær litt skeptisk. Men dette er som å gå til legen og få medisin for en sykdom. Denne virker heller slett ikke alltid og har ofte bivirkninger. Dette vet vi, men er plagen stor, så går vi likevel til legen. Også etter legebesøk virker vår iboende tro til å bevirke at vi mener vi blir bedre. Men i mange tilfeller blir vi faktisk bedre – slik er det også med avbalansering av jordstråler.

 

Skjerming eller rensing?

Nå er skjerming ofte forbundet med nettopp det ordet sier, skjerme, stenge ute, osv. Hvis det er noen form for energi som følger en bane betyr det billedlig sett at den da kanskje skal stoppe og hva skjer med en bekk som vi demmer opp? Jo den renner over om en stund eller hoper seg opp til trykket blir så stort at ”demningen” lekker eller brister.

Det er et mye bedre konsept å tenke rensing av skadelige elementer i strålingen. Eksempelvis blir jordstrålene mye verre når de krysser elektriske kabler i bakken, strålen blir forurenset av kabelen. Vannårer blir og ”forurenset” av andre kryssende strålinger og kabler, spesielt oppstrøms. En dag den elektriske strømmen hadde falt ut i hele regionen vår, var jordstrålene blitt så ”snille” og reduserte at de var vanskelige å oppdage der det dagen før var kraftige og intense. Et annet riktigere konsept er omstilling av grunnenergiene, eller nøytralisering av skadelige elementer. I slike konsepter får den energien som skal fram flyte.

 

Det er noen metoder som er bedre enn andre, og som etter vår mening faktisk virker ganske bra. Teorien bak disse går mer mot rensing og/eller balansering av skadelig energi enn skjerming og stenging.

Det er svært mange som er blitt kvitt plagene sine og fått god nattesøvn etter vellykket balansering av skadelige energier.

 

Skal en bygge hus og har valgmulighet for plassering av huset på tomten og valg av sted for soverom, er best løsning å prøve å plassere dette på et lite stråleutsatt sted. Det er påfallende mange gamle kirker og bygg som har lagt veggene slik at strålingene går i veggene. Indianerne brukte å sjekke stråling før de etablerte teltleir, i gamle dager bygget de hus der sauene likte å ligge, de liker ikke å ligge på jordstråleutsatt område. Se egen info om plassering av hus.

 

Kvistgjengerforeningen har ingen metode å anbefale.

 

Vi anbefaler imidlertid å kreve prøvetid, hvis det som installeres ikke virker slik som lovet, skal en få heve kjøpet, eventuelt med fratrekk av en avtalt leiesum for perioden en har brukt utstyret. Dette vil fange opp tilfeller der utstyret rett og slett ikke virker, men også de tilfellene der jordstråling ikke var årsaken til plagene.

Det er også rimelig at den som kommer hjem og sjekker om det er jordstråler, skal få en fornuftig kompensasjon for dette, selv om utstyret blir levert tilbake.

 

Merk at forbedring kan ta litt tid for noen.